Στοιχεία Πληροφορητών:
- 60+
- Βασική Εκπαίδευση
0% - 24%
25% - 49%
50% - 74%
75% - 100%
Αλλαγή χάρτη

Διαλεκτικά φαινόμενα και λέξεις

Λεξιλόγιο

 1. Εκφράσεις
  1. νταγιανάμαντι ‘αμάν’
  2. μουσταχάκ’ ‘καλά να πάθεις’
  3. σούκιουρ ‘ευτυχώς, πάλι καλά’
  4. ιστέ βουϊλέ ‘έτσι και έτσι’
  5. ζ-ντουνιαντέ ‘στο ντουνιά, στον κόσμο’
  6. σουρουσούγ’λα ‘όλοι μαζί’
 2. Ρήματα
  1. κτσίζου ‘πασπαλίζω’
  2. σμαρίζου ‘σημαδεύω’
  3. λουγιάζου ‘κοιτάζω, υπολογίζω, εκτιμώ’
  4. απαντέχου ‘περιμένω’
  5. απεικάζου ‘καταλαβαίνω’
  6. σν’εικάζου ‘ικανοποιώ την πείνα, χορταίνω’
  7. λαλώ ‘μιλώ, φεύγω, διώχνω’
  8. άγουμι ‘υπάρχω, κινούμαι’
  9. θαρμίζου ‘ματιάζω’
  10. διανουτώ ‘νουθετώ, συμβουλεύω’
 3. Ονόματα
  1. μπατόλια ‘σύνολο ανθρώπων, παρέα’
  2. γιαγνίς ‘λάθος’
  3. χαραν’ί ‘κατσαρόλα’
  4. βίκα ‘κανάτα νερού’
  5. ικάντου
  6. τακάτ
  7. γιγίν’
  8. γιαρντούμ
  9. ντιρλίκ
  10. νεμ
  11. γιαράς
  12. μινέτ
  13. ριγάλου
  14. ουσούλ’
  15. διουλ’ί
 4. Δείκτες λόγου
  1. πέτα
  2. μαθέ
 5. Επιρρήματα
  1. ραστ
  2. σιλαμέτ
  3. τιμιλί
  4. γιάμγιασι
  5. ντάρνταγαν’
  6. αμόντι
  7. ταχτέρ
  8. ειδέ
  9. σάνκιμ
  10. ξώρας
  11. έγ’τουτι
  12. σάδουνα
  13. σάδιου
  14. σάφνα
  15. σαύτου
  16. σακεί
  17. έγ’τσει
  18. ώσπιτι
  19. ταπέ
  20. πάτσι
  21. έδαφνα
  22. έδαφτου
  23. έδγιτς
  24. έγ’τσι
  25. ότλιγια
  26. τότισου
  27. μό
  28. πλια
  29. πλιο
 6. Αντωνυμίες
  1. ατός
  2. έτσους
  3. εύτους
  4. εύτνους
  5. τσος
  6. τσόνους
  7. τσείνουνας
  8. έγ’τιτγοιους
  9. έγ’τουτους
  10. έγ’τσεινους
  11. έγιουσους
  12. έγ’τουσους
 

Περιοχές μελέτης

 1. Αγ.Παρασκευή
 2. Αγία Μαρίνα
 3. Αγιάσος
 4. Άγρα
 5. Ακράσι
 6. Αλυφαντά
 7. Αμπελικό
 8. Ανεμώτια
 9. Άντισσα
 10. Αρίσβη
 11. Άργενος
 12. Ασώματος
 13. Αφάλωνας
 14. Βαρειά
 15. Βασιλικά
 16. Βατερά
 17. Βατούσα
 18. Βαφειό
 19. Βρισά
 20. Δάφια
 21. Δρώτα
 22. Ερεσός
 23. Θερμή
 24. Ίππειος
 25. Κ.Τρίτος
 26. Κάπη
 27. Καγιάνι
 28. Καλλονή
 29. Κεράμι
 30. Κεραμειά
 31. Κλειώ
 32. Κοντουρουδιά
 33. Κώμη
 34. Λάμπου Μύλοι
 35. Λαφιώνα
 36. Λεπέτυμνος
 37. Λισβόρι
 38. Λουτρά
 39. Μανταμάδος
 40. Μεγαλοχώρι
 41. Μεσαγρός
 42. Μεσότοπος
 43. Μιστεγνά
 44. Μυχός
 45. Μόλυβος
 46. Μόρια
 47. Ν.Κυδωνίες
 48. Νάπη
 49. Νεοχώρι
 50. Πάμφιλα
 51. Πέραμα
 52. Πέτρα
 53. Παλαιοχώρι
 54. Παλαιόκηπος
 55. Παναγιούδα
 56. Παπάδος
 57. Παράκοιλα
 58. Πελόπη
 59. Πετρί
 60. Πηγή
 61. Πλαγιά
 62. Πλακάδος
 63. Πληγόνι
 64. Πλωμάρι
 65. Πολυχνίτος
 66. Πτερούντα
 67. Σίγρι
 68. Σκ.Συκαμιάς
 69. Σκάλα Λουτρών
 70. Σκαλοχώρι
 71. Σκουτάρος
 72. Σκόπελος
 73. Στύψη
 74. Συκαμιά
 75. Συκούντα
 76. Τρύγονας
 77. Υψηλομέτωπο
 78. Φίλια
 79. Χίδηρα