Στοιχεία Πληροφορητών:
- 60+
- Βασική Εκπαίδευση
0% - 24%
25% - 49%
50% - 74%
75% - 100%
Αλλαγή χάρτη

Διαλεκτικά φαινόμενα και λέξεις

Λεξιλόγιο

 1. Εκφράσεις
  1. νταγιανάμαντι ‘αμάν’
  2. μουσταχάκ’ ‘καλά να πάθεις’
  3. σούκιουρ ‘ευτυχώς, πάλι καλά’
  4. ιστέ βουϊλέ ‘έτσι και έτσι’
  5. ζ-ντουνιαντέ ‘στο ντουνιά, στον κόσμο’
  6. σουρουσούγ’λα ‘όλοι μαζί’
 2. Ρήματα
  1. κτσίζου ‘πασπαλίζω’
  2. σμαρίζου ‘σημαδεύω’
  3. λουγιάζου ‘κοιτάζω, υπολογίζω, εκτιμώ’
  4. απαντέχου ‘περιμένω’
  5. απεικάζου ‘καταλαβαίνω’
  6. σν’εικάζου ‘ικανοποιώ την πείνα, χορταίνω’
  7. λαλώ ‘μιλώ, φεύγω, διώχνω’
  8. άγουμι ‘υπάρχω, κινούμαι’
  9. θαρμίζου ‘ματιάζω’
  10. διανουτώ ‘νουθετώ, συμβουλεύω’
 3. Ονόματα
  1. μπατόλια ‘σύνολο ανθρώπων, παρέα’
  2. γιαγνίς ‘λάθος’
  3. χαραν’ί ‘κατσαρόλα’
  4. βίκα ‘κανάτα νερού’
  5. ικάντου ‘δημοπρασία’
  6. τακάτ ‘κουράγιο’
  7. γιγίν ‘σωρός, στοίβα’
  8. γιαρντούμ ‘βοήθεια’
  9. ντιρλίκ ‘ησυχία’
  10. νεμ ‘υγρασία’
  11. γιαράς ‘πληγή’
  12. μινέτ ‘παράκληση’
  13. ριγάλου ‘δώρο, φιλοδώρημα’
  14. ουσούλ’ ‘τρόπος, μέθοδος’
  15. διουλ’ί ‘βιολί’
 4. Δείκτες λόγου
  1. ειδέ ‘αλλιώς’
  2. πέτα ‘άλλωστε’
  3. ταπέ ‘μετά’
  4. μαθέ ‘εδώ που τα λέμε’
  5. σαλαμέτ ‘επιτέλους’
  6. τιμιλί ‘έτσι κι αλλιώς’
 5. Επιρρήματα
  1. ξώρας ‘σε περασμένη ώρα, αργά’
  2. ραστ ‘ευνοϊκή κατάσταση’
  3. γιάμγιασι ‘ακατάστατα, άνω κάτω’
  4. ντάρνταγαν’ ‘άνω κάτω’
  5. αμόντι ‘μάταια’
  6. ταχτέρ ‘νωρίς το πρωί’
  7. σάνκιμ ‘δήθεν’
  8. έγ’τουτι ‘τότε’
  9. έγ’τσει ‘εκεί’
  10. έγ’τσι ‘έτσι’
  11. σάδουνα ‘(προς τα) εδώ’
  12. σάδιου ‘(προς τα) εδώ’
  13. σάφνα ‘(προς τα) εκεί’
  14. σαύτου ‘εκεί’
  15. σακεί ‘εκεί’
  16. ώσπιτι ‘έως ότου’
  17. πάτσι ‘μήπως’
  18. έδαφνα ‘εκεί’
  19. έδαυτου ‘εκεί’
  20. έδγιτς ‘έτσι’
  21. ότλιγια ‘με όποιο τρόπο’
  22. τότισου ‘τότε’
  23. μό ‘μόνο’
  24. πλια ‘πια’
  25. πλιο ‘πια’
 

Περιοχές μελέτης

 1. Αγ.Παρασκευή
 2. Αγία Μαρίνα
 3. Αγιάσος
 4. Άγρα
 5. Ακράσι
 6. Αλυφαντά
 7. Αμπελικό
 8. Ανεμώτια
 9. Άντισσα
 10. Αρίσβη
 11. Άργενος
 12. Ασώματος
 13. Αφάλωνας
 14. Βαρειά
 15. Βασιλικά
 16. Βατερά
 17. Βατούσα
 18. Βαφειό
 19. Βρισά
 20. Δάφια
 21. Δρώτα
 22. Ερεσός
 23. Θερμή
 24. Ίππειος
 25. Κ.Τρίτος
 26. Κάπη
 27. Καγιάνι
 28. Καλλονή
 29. Κεράμι
 30. Κεραμειά
 31. Κλειώ
 32. Κοντουρουδιά
 33. Κώμη
 34. Λάμπου Μύλοι
 35. Λαφιώνα
 36. Λεπέτυμνος
 37. Λισβόρι
 38. Λουτρά
 39. Μανταμάδος
 40. Μεγαλοχώρι
 41. Μεσαγρός
 42. Μεσότοπος
 43. Μιστεγνά
 44. Μυχός
 45. Μόλυβος
 46. Μόρια
 47. Ν.Κυδωνίες
 48. Νάπη
 49. Νεοχώρι
 50. Πάμφιλα
 51. Πέραμα
 52. Πέτρα
 53. Παλαιοχώρι
 54. Παλαιόκηπος
 55. Παναγιούδα
 56. Παπάδος
 57. Παράκοιλα
 58. Πελόπη
 59. Πετρί
 60. Πηγή
 61. Πλαγιά
 62. Πλακάδος
 63. Πληγόνι
 64. Πλωμάρι
 65. Πολυχνίτος
 66. Πτερούντα
 67. Σίγρι
 68. Σκ.Συκαμιάς
 69. Σκάλα Λουτρών
 70. Σκαλοχώρι
 71. Σκουτάρος
 72. Σκόπελος
 73. Στύψη
 74. Συκαμιά
 75. Συκούντα
 76. Τρύγονας
 77. Υψηλομέτωπο
 78. Φίλια
 79. Χίδηρα