Μπορείτε να κάνετε μεγέθυνση του χάρτη σε κάποιο σημείο ενδιαφέροντος με διπλό κλικ
ή χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα κουμπιά πλοήγησης πάνω αριστερά στον χάρτη!

Τύπος άρθρου 'γι' της ονομαστικής των αρσενικών και θηλυκών ονομάτων.
Π.χ. γι Νίκους ‘ο Νίκος’, γι δάσκαλους ‘ο δάσκαλος’, γη γναίκα ‘η γυναίκα’.

Περιοχές μελέτης

 1. Αγ.Παρασκευή
 2. Αγιάσος
 3. Άγρα
 4. Ακράσι
 5. Αμπελικό
 6. Ανεμώτια
 7. Άντισσα
 8. Αρίσβη
 9. Άργενος
 10. Ασώματος
 11. Αφάλωνας
 12. Βασιλικά
 13. Βατερά
 14. Βατούσα
 15. Βαφειό
 16. Βρισά
 17. Δάφια
 18. Δρώτα
 19. Ερεσός
 20. Θερμή
 21. Ίππειος
 22. Κ.Τρίτος
 23. Κάπη
 24. Καλλονή
 25. Κεραμειά
 26. Κλειώ
 27. Κοντουρουδιά
 28. Κώμη
 29. Λάμπου Μύλοι
 30. Λαφιώνα
 31. Λεπέτυμνος
 32. Λισβόρι
 33. Λουτρά
 34. Μανταμάδος
 35. Μεγαλοχώρι
 36. Μεσαγρός
 37. Μεσότοπος
 38. Μιστεγνά
 39. Μυχός
 40. Μόλυβος
 41. Μόρια
 42. Ν.Κυδωνίες
 43. Νάπη
 44. Νεοχώρι
 45. Πάμφιλα
 46. Πέτρα
 47. Παλαιοχώρι
 48. Παλαιόκηπος
 49. Παναγιούδα
 50. Παπάδος
 51. Παράκοιλα
 52. Πελόπη
 53. Πηγή
 54. Πλαγιά
 55. Πλακάδος
 56. Πλωμάρι
 57. Πολυχνίτος
 58. Πτερούντα
 59. Σίγρι
 60. Σκ.Συκαμιάς
 61. Σκάλα Λουτρών
 62. Σκαλοχώρι
 63. Σκουτάρος
 64. Σκόπελος
 65. Στύψη
 66. Συκαμιά
 67. Συκούντα
 68. Τρύγονας
 69. Υψηλομέτωπο
 70. Φίλια
 71. Χίδηρα